1. Εισαγωγή

Η Pandora σέβεται το απόρρητο των καταναλωτών και των επισκεπτών μας και αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με αυτούς. Έχουμε καθιερώσει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία με υπεύθυνο τρόπο.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιοι είμαστε, πώς συλλέγουμε, διαμοιραζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με το απόρρητο.

Η Pandora χρησιμοποιεί πληροφορίες από την αλληλεπίδραση με εσάς και με άλλους καταναλωτές, καθώς και με τρίτους για να επιτύχουμε τον στόχο μας που είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ύψιστης ποιότητας.

Για τους επισκέπτες και καταναλωτές μέσω διαδικτύου που βρίσκονται στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, γίνεται αναφορά σε ορισμένα άρθρα του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ο “ΓΚΠΔ“).

Ορισμένα τμήματα της παρούσας πολιτικής ισχύουν συγκεκριμένα για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους στο Pandora Club ή στο My Pandora.

2. Ποιος ελέγχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η Pandora A/S (εφεξής η “Pandora”) καθορίζει ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Pandora εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις για την επεξεργασία την οποία εκτελούμε ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (παρακαλούμε όπως ανατρέξετε σχετικά στην παράγραφο 6 κατωτέρω).

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας:

Pandora A/S

Havneholmen 17-19

1561 København V, Denmark

CVR: 28505116

Η Pandora δεν απασχολεί Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για απορίες ή ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στον Υπεύθυνο Απορρήτου της εταιρείας μας: [email protected]

3. Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Όλες οι δραστηριότητές μας βασίζονται σε αυστηρές ηθικές αρχές και νομικές απαιτήσεις και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο όλων των καταναλωτών και επισκεπτών των ιστοτόπων μας. Για τον λόγο αυτό, ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και οι σχετικές υπηρεσίες. Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς.

Κατωτέρω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες επεξεργασίας στις οποίες ενδέχεται να προβεί η Pandora χρησιμοποιώντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

 
 3.1 Συλλογή δεδομένων μέσω της αλληλεπίδρασής σας με εμάς

Διάφορες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους ιστοτόπους μας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και τις διαφημιστικές υπηρεσίες μας ώστε να τα βελτιώσουν, να τα καταστήσουν πιο αποδοτικά και ασφαλή καθώς και να βελτιώσουν την εμπειρία σας κατά τη χρήση τους. Τέτοιες τεχνολογίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην αυτόματη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς ή από τρίτους για λογαριασμό μας. Παραδείγματα των εν λόγω τεχνολογιών είναι τα cookies και η επικοινωνία διακομιστή. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για το σκοπό αυτό δεν αποτελεί συμβατική απαίτηση, ωστόσο θα υποβληθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε (opt-out) από αυτές τις τεχνολογίες, η Pandora ενδέχεται να μην είναι σε θέση να σας παρέχει όλες τις σχετικές λειτουργίες στον ιστότοπο, γεγονός που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην εμπειρία σας στους ιστότοπους.

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπους της Pandora, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ και εξατομίκευσης μέσω της ανάλυσης ιστού (web-analytics), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: δοκιμές A/B και αναλύσεις περιήγησης σε προϊόντα, καθώς και αναλύσεις σχετικά με τις πηγές επισκεψιμότητας, την εσωτερική αναζήτηση, την αγορά, τις συσκευές, καθώς και την επαναστόχευση, μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, ανατρέξτε στην ενότητα 4 παρακάτω.

Στα καταστήματα της Pandora, μπορείτε να εγγραφείτε και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν στο μάρκετινγκ, να λάβετε το πρόγραμμα ανταμοιβών My Pandora και να συμμετέχετε σε έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα My Pandora, ένας συνεργάτης πωλήσεων μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία της εγγραφής σας, μετά την οποία θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του προφίλ σας. Για να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνεται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν στο μάρκετινγκ ή στο My Pandora, πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στο My Pandora διαδικτυακά, τα στοιχεία που μας παρέχετε στο κατάστημα θα συνδεθούν με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο My Pandora κατά τη διάρκεια μιας αγοράς σε κατάστημα, τα δεδομένα που αφορούν την εν λόγω αγορά στο κατάστημα διατηρούνται για 30 ημέρες, ώστε να μπορέσετε να εγγραφείτε γρήγορα και να κερδίσετε τους πρώτους σας πόντους.

Αυτή μας επιτρέπει να στοχεύουμε σε και να προσφέρουμε εξατομικευμένη διαφήμιση σε επισκέπτες στο διαδίκτυο, οι οποίοι έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή το εμπορικό σήμα μας μέσω της αλληλεπίδρασης με τους ιστότοπούς μας. Οι τεχνολογίες επαναστόχευσης αναλύουν την προηγούμενη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας, για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό προφίλ διαφήμισης, προκειμένου να προβάλλουν εξατομικευμένη διαφήμιση σε όλο το διαδίκτυο. Οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες ενδέχεται επίσης να παρουσιάζουν διαφημίσεις για λογαριασμό μας σε όλο το διαδίκτυο. Οι εν λόγω συνεργάτες ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας καθώς και σε άλλους ιστότοπους που συνεργάζονται με τους ίδιους συνεργάτες διαφημίσεων.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιείτε το "social media login" μας ως μέθοδο πιστοποίησης του λογαριασμού σας στην Pandora. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου πιστοποίησης, αποδέχεστε ότι λαμβάνουμε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας από τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην Pandora. Εάν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταφορά δεδομένων, μπορείτε πάντα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οπότε δεν θα λάβουμε δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον σκοπό αυτό.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για τη μέτρηση της απόδοσης των διαφημίσεων και των διαφημιστικών εκστρατειών, τη δημιουργία διαφημιστικού κοινού, τη βελτίωση της παροχής διαφημίσεων και την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με τη χρήση pixel ή παρόμοιας τεχνολογίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτά τα μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, διαδικτυακά αναγνωριστικά όπως η διεύθυνση IP σας ή/και πληροφορίες σχετικά με το είδος των αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιήσατε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, π.χ. πραγματοποιώντας μια αγορά, κατά την περιήγησή σας στα προϊόντα μας ή με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Για μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο κάθε συνεργάτης μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω κατάλογο:

Facebook

Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τόσο για σκοπούς μάρκετινγκ όσο και για σκοπούς ανάλυσης, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων μας υπερισχύουν τα δικαιώματα σας στην ιδιωτική ζωή και τη νόμιμη ελευθερία, βλ. ΓΚΠΔ Άρθρο 6(1),(στ). Το έννομο συμφέρον μας βασίζεται στις προτιμήσεις σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τις προσφορές μας σε εσάς - και τελικά να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Επιπλέον, έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς ανάλυσης.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Pandora για τους σκοπούς μάρκετινγκ και εξατομίκευσης μπορεί να περιλαμβάνουν:

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αποστέλλονται δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τα cookies και την ανάλυση ιστού, τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα μέσω τρίτων για λογαριασμό μας.

Τα συμπεριφορικά δεδομένα ιστού ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο περιήγησής σας, όπως η πλοήγηση στον ιστότοπό μας, η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης και η παραπομπή εγγράφου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις προτιμήσεις στα συστήματα και τις συσκευές σας, όπως ο φορέας χρήστη και η διεύθυνση IP.

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τα cookies, η Pandora θα επεξεργαστεί μόνο τη διεύθυνση IP σας και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Οι υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουμε το πλησιέστερο κατάστημα για εσάς. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε παρόχους ψηφιακού χάρτη για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα Pandora. Για να διευκολύνουμε αυτή την αναζήτηση, φορτώνουμε μια εικόνα από τις υπηρεσίες χάρτη και αποθηκεύουμε τα δεδομένα της διαδρομής και την εικόνα του χάρτη στον διακομιστή μας.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτή την υπηρεσία, ο πάροχος υπηρεσιών χάρτη ενδέχεται να λάβει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας, όπως σήματα GPS που αποστέλλονται από μια κινητή συσκευή ή πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση μιας τοποθεσίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας στις ρυθμίσεις της συσκευής σας ή του προγράμματος περιήγησης.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ένδειξη της τοποθεσίας σας για τον γεωγραφικό καταμερισμό των ομάδων καταναλωτών μας. Αυτό συμβαίνει όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Pandora, όπου η διεύθυνση IP σας καταγράφεται και αντιπαραβάλλεται με έναν πίνακα γεωγραφικού πλάτους και μήκους. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό παρακολούθηση ή εντοπισμός σας μέσω GPS.

Η Pandora μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν αυτά έχουν παρασχεθεί από κάποιον που χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας "αποστολή ως δώρο". Ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό Pandora στο Pandora Club, συνδρομή My Pandora, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την παροχή της υπηρεσίας "αποστολή ως δώρο", εάν επιλέξετε να στείλετε ένα δώρο Pandora ή εάν επιλεγείτε από κάποιον για να είστε ο παραλήπτης ενός δώρου Pandora.

Για να σας διευκολύνουμε στη δημιουργία του λογαριασμού My Pandora και για να αποφύγετε την υποβολή όλων των δεδομένων σας για δεύτερη φορά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που καταχωρήσατε για μια ηλεκτρονική παραγγελία που κάνατε ως επισκέπτης, ώστε να σας επιτρέψουμε να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας επιλέγοντας απλώς τον κωδικό πρόσβασής σας στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας σας.

Εάν δεν δημιουργήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εκείνη τη στιγμή, τα δεδομένα της αγοράς σας θα διατηρηθούν για 30 ημέρες, ώστε να μπορέσετε να εγγραφείτε στο My Pandora ενώ εξακολουθείτε να κερδίζετε τους πόντους για αυτή την αγορά.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με το My Pandora, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 3.4.

3.2 Μελέτες παρακολούθησης ικανοποίησης πελατών

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που χρησιμοποιούμε για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας με την Pandora και για ερευνητικούς σκοπούς για τη βελτίωση της γενικής εμπειρίας των πελατών μας, ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ ή επαναστόχευσης και για να σας δείξουμε πιο σχετικό περιεχόμενο στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσδιορίσουμε ποιες βελτιώσεις στο κατάστημα ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

Η συμμετοχή και ολοκλήρωση των ερευνών είναι εθελοντική. Οι έρευνες σχετικά με την εμπειρία σας ως χρήστη στην ιστοσελίδα της Pandora, με την Ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μας, την εμπειρία σας σε ένα κατάστημα Pandora ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μας μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω ενός διαδικτυακού εντύπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τον σκοπό αυτό δεν αποτελεί συμβατική απαίτηση, αλλά είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να διεξάγουμε την έρευνα ικανοποίησης των καταναλωτών.

Η Pandora επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και έχετε παράσχει σε μελέτες ικανοποίησης πελατών, βάσει του νόμιμου συμφέροντος μας (βλ. ΓΚΠΔ Άρθρο 6 (1)(στ) για τη βελτίωση της γενικής εμπειρίας πελατών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται επεξεργασία για μελέτες ικανοποίησης πελατών μπορεί να περιλαμβάνουν: 

Το σκορ ικανοποίησής σας, η διεύθυνση IP και ο κωδικός (αναγνωριστικό) χρήστη, ο ταχυδρομικός σας κώδικας και οποιαδήποτε σχόλια μπορεί να μας παράσχετε.  

Τα δεδομένα μελετών μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τάσεις αγοράς και πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία αγορών σας με την Pandora. 

3.3 Άμεσο μάρκετινγκ

Με την άδειά σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει (π.χ. μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων, κωδικών QR ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) για σκοπούς μάρκετινγκ, διαφήμισης, π.χ. ενημερωτικού δελτίου (newsletter), εξατομικευμένων προσφορών και αναλυτικών στοιχείων αγοράς.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Pandora για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ δεν αποτελεί συμβατική απαίτηση, αλλά μια επιλογή για εσάς, εφόσον ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε νέα σχετικά με τις ειδικές προσφορές της Pandora. Εάν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό, δεν θα σας στείλουμε κανένα ενημερωτικό δελτίο (Δεν περιλαμβάνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπηρεσιών για τα μέλη του Pandora My Pandora/Club).

Η Pandora επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σε ενημερωτικά δελτία (newsletters), βάσει της συγκατάθεσής σας, βλ. ΓΚΠΔ Άρθρο 6(1)(α). Έχετε πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (παρακαλούμε ανατρέξτε παρακάτω στην παράγραφο 6.6), ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ περιλαμβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, τη γενική αλληλεπίδρασή σας με την Pandora (όπως, ενδεικτικά, την αγοραστική σας συμπεριφορά και τα ενδιαφέροντά σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στα φυσικά καταστήματα Pandora), τη χρήση προγραμμάτων επιβράβευσης από εσάς, τις κριτικές σας για προϊόντα, τα κλικ/ανοίγματα ενημερωτικών δελτίων, τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο, τις εγγραφές σας σε ενημερωτικά δελτία και τη συμμετοχή σας σε διαφημιστικές εκστρατείες ή εκδηλώσεις.

Στην Ενότητα 6 μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, όπως με ποιον τρόπο μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

3.4 My Pandora – επεξεργασία δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα σχετικά με το πρόγραμμα ανταμοιβών μας.

3.4.1 Επεξεργασία για τους βασικούς σκοπούς του My Pandora:

3.4.2 Eπεξεργασία για πρόσθετους σκοπούς του My Pandora:

Επιπροσθέτως στους ανωτέρω βασικούς σκοπούς, η Pandora θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση και εξέλιξη του προγράμματος, την αξιολόγηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και για στατιστικούς σκοπούς. Καθώς η Pandora έχει έννομο επιχειρηματικό συμφέρον στη συνεχή ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προγράμματος της, την ανάπτυξη της επιχείρησής της και στην πρόληψη απάτης τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει του έννομου επιχειρηματικού συμφέροντος της Pandora, βλ. ΓΚΠΔ Άρθρο 6(στ).

3.5. Η παραγγελία σας και η εξυπηρέτηση πελατών

Όταν παραγγέλνετε από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της παροχής της παραγγελίας σας, όπως: για να σας ειδοποιήσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας ή της παράδοσής σας, για να ανταποκριθούμε στα ερωτήματά σας, όπως για παράδειγμα να απαντήσουμε σε μια ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα μας, για να σας βοηθήσουμε να βρείτε ένα κατάστημα κοντά σας, για να εκτελέσουμε την παραγγελία σας, για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας με κάρτα ή/και για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση καταναλωτών.

Η παροχή των στοιχείων επικοινωνίας αποτελεί συμβατική απαίτηση και είναι απαραίτητη για να σας παρέχει η Pandora τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσετε μια αγορά στον ιστότοπο της Pandora εάν δεν μπορείτε να μας παράσχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της συμφωνίας μας μαζί σας ή για να χειριστούμε τα ερωτήματά σας και άλλα παρόμοια πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας, βλ. ΓΚΠΔ Άρθρο 6(1)(β), καθώς και το έννομο συμφέρον της Pandora για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τις περαιτέρω ερωτήσεις, βλ. ΓΚΠΔ Άρθρο 6(1)(στ).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μπορεί να επεξεργασθεί η Pandora σε σχέση με την παραγγελία σας και τη διαχείριση εξυπηρέτησης καταναλωτών μπορεί να περιλαμβάνουν:

Όνομα και επίθετο(-α), διεύθυνση(-εις) τιμολογίου, ταχυδρομικό κώδικα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, αλληλογραφία εξυπηρέτησης καταναλωτών σχετικά με ερωτήσεις, ερωτήματα και παράπονα.

4. Ενημέρωση Cookies

4.1 Πώς να ελέγξετε και διαγράψετε τα cookies

Ο ιστότοπός μας περιέχει ένα εργαλείο συγκατάθεσης για τα cookies που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies. Το εργαλείο θα καταγράφει πότε έχετε συναινέσει στα cookies μας και θα ζητάει τη συγκατάθεσή σας μία φορά το χρόνο για να διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες του διαδικτύου παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τις αλλαγές στα cookies μας. Το εργαλείο συγκατάθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε και να καταργήσετε την επιλογή όλων των cookies, εκτός από τα βασικά cookies, τα οποία δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο συγκατάθεσης, κάνετε κλικ εδώ ανά πάσα στιγμή ή χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο στο υποσέλιδο του ιστότοπου.

Πολλά από τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας μπορούν να απενεργοποιηθούν είτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο συγκατάθεσης είτε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Για να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνήθως βρίσκονται στα μενού "Βοήθεια", "Εργαλεία" ή "Επεξεργασία" του προγράμματος περιήγησής σας. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση ενός cookie ή μιας κατηγορίας cookies μέσω της μονάδας συγκατάθεσης για τα cookies δεν διαγράφει το cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας, εκτός εάν ολοκληρωθεί χειροκίνητα μέσω της λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Στους κατωτέρω συνδέσμους, θα βρείτε οδηγίες για τον τρόπο διαγραφής ή φραγής των cookies στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο:

Λάβετε υπ' όψιν σας ότι οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν πριν από την αλλαγή των προτιμήσεών σας για τα cookies ενδέχεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ακόμη και αν οι προτιμήσεις σας έχουν αλλάξει. Ωστόσο, δεν θα συλλέγονται περαιτέρω πληροφορίες από τη στιγμή που θα επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ορισμένα cookies.

5. Με ποιους θα διαμοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η Pandora χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λογαριασμό μας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους μπορεί να περιλαμβάνουν: έλεγχο γνησιότητας, υπηρεσίες φιλοξενίας και συντήρησης, υπηρεσίες ανάλυσης, υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων αλληλογραφίας, υπηρεσίες παράδοσης, διαχείριση συναλλαγών πληρωμών, παρόχους μελλοντικών πληρωμών (paylater), ελέγχους διευθύνσεων και αλληλογραφίας.

Οι εν λόγω τρίτοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι εκτελούντες την επεξεργασία που απασχολούμε υποχρεούνται συμβατικά να χειρίζονται τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ορισμένοι από τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων μας βρίσκονται εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ. Κατά συνέπεια, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε χώρες εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ. Ωστόσο, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ, η εν λόγω διαβίβαση θα διασφαλίζεται από το γεγονός ότι:

Για να λάβετε αντίγραφο της νόμιμης βάσης για την διαβίβαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Pandora στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας στο βαθμό που απαιτείται να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις ή οδηγίες δικαστηρίου ή άλλου αρμόδιου νομικού οργάνου ή να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε την πολιτική απορρήτου και άλλες συμφωνίες μας ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Pandora A/S ή του Ομίλου Pandora, των υπαλλήλων μας, των καταναλωτών ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία από απάτη και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Εάν επιλέξουμε να συμμετάσχουμε σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως διαχειριστή της εν λόγω πλατφόρμας και σε οποιονδήποτε πάροχο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που έχει οριστεί για τον χειρισμό της διαφοράς.

Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύετε ή αποκαλύπτετε μέσω της αλληλεπίδρασής σας με την Pandora (π.χ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε εικόνες, ιστορίες, σχόλια και βίντεο που υποβάλλετε) θα καταστούν δημόσιες πληροφορίες και ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμες στους επισκέπτες του ιστότοπου καθώς και στο ευρύ κοινό.

6. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε πάντοτε να αλλάξετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας στη σελίδα gr.pandora.net και εισάγοντας τις πληροφορίες του προφίλ σας. Επιλέξτε “Το Προφίλ μου” ή “Ο Λογαριασμός μου” για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

Εάν οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει έχουν αλλάξει – για παράδειγμα, εάν αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλες πληροφορίες επικοινωνίας ή εάν επιθυμείτε να διακόψετε την εγγραφή σας – μπορείτε να μας ενημερώσετε μεταβάλλοντας τις πληροφορίες σας στις σελίδες  “Το Προφίλ μου” ή “Ο Λογαριασμό μου” ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις αλλαγές που επιθυμείτε στη διεύθυνση: [email protected]

Εάν έχουμε εσφαλμένες καταχωρήσεις αναφορικά με την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε στοιχεία ταυτοποίησης.

Γενικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 6.1 Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Δικαιούστε πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην Pandora. Επικοινωνώντας μαζί μας εδώ, μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού για τον οποίον χρησιμοποιούνται.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας στην Pandora στη ιστοσελίδα www.pandora.net και εισάγοντας τις πληροφορίες του λογαριασμού προφίλ σας. Επιλέξτε “Το Προφίλ μου” ή “Ο Λογαριασμός μου” για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

 6.2 Το δικαίωμα τροποποίησης ή/και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση, τη διαγραφή ή την απαγόρευση πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

6.3 Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε  το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για να αιτηθείτε τον περιορισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

 6.4 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (και σχετίζονται αποκλειστικά με εσάς) σε μία δομημένη, κοινά χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (“φορητότητα των δεδομένων”) και το δικαίωμα να μεταδώσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για να ζητήσετε τη φορητότητα δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

 6.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απεγγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον που επιδιώκεται από την Pandora π.χ. για τους σκοπούς του μάρκετινγκ, όπως αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε πάντοτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης επικοινωνώντας μαζί μας εδώ.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλονται και περιέχουν ενημερωτικά φυλλάδια (newsletter) ή περιεχόμενο σχετικό με μάρκετινγκ περιλαμβάνουν την επιλογή Απεγγραφείτε ακολουθώντας της οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς και θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (παρακαλούμε ανατρέξτε κατωτέρω στην ενότητα 6.6 γενικά για την ανάκληση της συγκατάθεσης) μπορείτε απλά να πατήσετε τον υπερσύνδεσμο και θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για όλους τους τύπους μηνυμάτων που μπορεί να λάβετε από εμάς, όπως ειδοποιήσεις για συντήρηση ή ανακοινώσεις ή διοικητικές ειδοποιήσεις, η παραλαβή τους μπορεί να διακοπεί μόνο με τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Τα εν λόγω μηνύματα είναι υποχρεωτικό τμήμα των λογαριασμών χρήστη και της σχετικής χρήσης των ιστοτόπων μας. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, μεταβείτε στη σελίδα “Το Προφίλ μου” ή “Ο Λογαριασμός μου” και πατήστε 'Διαγραφή Λογαριασμού'. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πελατειακών σχέσεων. 


 6.6 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε

Δικαιούστε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στην έκταση που η επεξεργασία τους από εμάς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. Επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

7. Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Η Pandora δεν θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για περισσότερο απ' όσο χρειάζεται σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Κατωτέρω αναφέρονται οι περίοδοι τήρησης για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από την Pandora: 

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανατρέξτε ανωτέρω στην παράγραφο 3.4.

Μέλη My Pandora

Έχει ιδιότητα Μέλους My Pandora.

- Μπορεί να έχει υφιστάμενο λογαριασμό

- Μπορεί να έχει εγγραφεί για Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter) και e-mail σχετικά με δραστηριότητες μάρκετινγκ  πριν εγγραφεί στο My Pandora.

Πως ορίζουμε ένα μέλος του My Pandora;

Ένα ανενεργό μέλος του My Pandora είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει αλληλεπιδράσει μαζί μας μέσω: σύνδεσης στο My Pandora, πραγματοποίηση μίας ταυτοποιημένης αγοράς είτε σε ιστότοπο που ανήκει στην Pandora είτε σε κατάστημα, δεν έχει ανοίξει e-mail για χρονική περίοδο έως και 5 έτη από την τελευταία αλληλεπίδραση.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν εάν είναι ανενεργό ένα μέλος στο My Pandora;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, Τ.Κ., φύλλο, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, λίστα επιθυμιών, Τα Μεγέθη μου, δεδομένα αγορών (εάν δεν υπάρχει παραβίαση του τοπικού αναγκαστικού δικαίου) κ.λπ..

Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν εάν το μέλος του Club είναι ανενεργό για έως και 5 έτη.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρηθούν μετά την περίοδο αδράνειας των 5 ετών;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διατηρηθούν, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το τοπικό αναγκαστικό δίκαιο. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται ωστόσο να αποθηκευτούν σε αμετάκλητη ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς .

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 3.3 ανωτέρω.

Συνδρομητής e-mail που σχετίζονται με το μάρκετινγκ

Ένας συνδρομητής e-mail που σχετίζονται με το μάρκετινγκ είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει κάνει εγγραφή στο My Pandora/Club, αλλά έχει κάνει εγγραφή για τη λήψη e-mail σχετικών με το μάρκετινγκ (π.χ. μέσω διαδικτυακών διαύλων, κατά την έξοδο ως επισκέπτης, εντός καταστήματος, κ.λπ..)

Πώς ορίζουμε έναν ανενεργό συνδρομητή  για τη λήψη newsletter;

Ένας ανενεργός  συνδρομητής στο newsletter είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει ανοίξει ή κάνει κλικ σε κανένα e-mail για μία περίοδο 24 μηνών. Εάν ένας  συνδρομητής στο newsletter, προβεί σε μία ταυτοποιημένη αγορά είτε εντός καταστήματος είτε μέσω ιστοτόπου που ανήκει στην Pandora ή εγγραφεί για τη δημιουργία λογαριασμού  Pandora loyalty/Club, αυτομάτως μεταφέρεται σε νέα κατηγορία (αυτή του Αγοραστή ή του μέλους του Club, παρακαλούμε δείτε ανωτέρω ή κατωτέρω) και επομένως ακολουθεί τον ορισμό ανενεργός στην εν λόγω νέα κατηγορία.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν εάν ένας συνδρομητής newsletter είναι ανενεργός;

Όνομα, επίθετο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία ταυτότητας καταναλωτή.

Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν εάν ένας συνδρομητής είναι ανενεργός για 24 μήνες.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν μετά από μία αδρανή περίοδο 24 μηνών;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διατηρηθούν εκτός εάν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του τοπικού αναγκαστικού δικαίου. Ορισμένες πληροφορίες μπορεί ωστόσο να αποθηκευθούν σε ανέκκλητη ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 3.5 ανωτέρω.

Αγοραστής – χωρίς λογαριασμό/ έξοδος στο ταμείο (check-out) ως επισκέπτης

Κάποιος ο οποίος πραγματοποίησε μία ταυτοποιημένη αγορά διαδικτυακά σε έναν ιστότοπο που ανήκει στην Pandora ή εντός καταστήματος χωρίς να έχει λογαριασμό Pandora Loyalty/Club.

Πώς ορίζουμε έναν ανενεργό πελάτη;

Ένας ανενεργός πελάτης είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει αλληλεπιδράσει μαζί μας πραγματοποιώντας μία ταυτοποιημένη αγορά εντός καταστήματος ή σε ιστότοπο που ανήκει στην Pandora για μία περίοδο [5 ετών] από την τελευταία αλληλεπίδρασή του.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν εάν ένας καταναλωτής είναι ανενεργός;

Όνομα, επίθετο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία ταυτότητας καταναλωτή.

Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν εάν ένας καταναλωτής είναι ανενεργός για έως και 5 έτη.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν μετά από μία αδρανή περίοδο 5 ετών;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διατηρηθούν  εκτός εάν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του τοπικού αναγκαστικού δικαίου. Ορισμένες πληροφορίες μπορεί ωστόσο να αποθηκευθούν σε ανέκκλητη ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 3.1 ανωτέρω.

Διαδικτυακοί Επισκέπτες

Ένας διαδικτυακός επισκέπτης είναι ένα πρόσωπο που έχει επισκεφθεί έναν ιστότοπο που ανήκει στην Pandora.

Πώς ορίζουμε έναν ανενεργό διαδικτυακό επισκέπτη;

Ένας ανενεργός διαδικτυακός επισκέπτης είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει επισκεφθεί ένα διαδικτυακό κατάστημα της Pandora για μία συνεχόμενη περίοδο 24 μηνών.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν εάν ένας καταναλωτής είναι ανενεργός;

Εάν δεν συναινείτε στη χρήση cookies

Η διεύθυνση IP και ο φορέας χρήστη ιστού

Εάν συναινείτε στη χρήση cookies: 

Δεδομένα περιεχομένου, δοκιμές A/B και αναλυτικά στοιχεία περιήγησης στα προϊόντα, αναλυτικά στοιχεία πηγών επισκεψιμότητας, αναλυτικά στοιχεία εσωτερικής αναζήτησης, αναλυτικά στοιχεία αγορών, αναλυτικά στοιχεία συσκευών, επαναστόχευση μάρκετινγκ κ.λπ.

Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν 24 μήνες μετά από τη συλλογή τους.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρηθούν μετά από μία αδρανή περίοδο 24 μηνών;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διατηρηθούν εκτός εάν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις του τοπικού αναγκαστικού δικαίου. Ορισμένες πληροφορίες μπορεί ωστόσο να αποθηκευθούν σε ανέκκλητη ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

8. Καταγγελίες

Οι καταγγελίες θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στην Αγγλική αρχή προστασίας δεδομένων: 

Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF 

Web: https://ico.org.uk/

Τηλ.: 0303 123 1113 (τοπική χρέωση)

Φαξ: 01625 524 510

9. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Η Pandora επανεξετάζει τακτικά την πολιτική απορρήτου μας, προκειμένου να τη διατηρoύμε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις αρχές της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς, προκειμένου να συμβαδίζει με τις νέες εξελίξεις και ευκαιρίες σχετικά με το Διαδίκτυο και να παραμένει σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στη δήλωση απορρήτου μας στο μέλλον, θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα και, κατά περίπτωση, ενδέχεται να σας κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.