Εάν δεν έχετε συνδεθεί, οι λίστες σας είναι διαθέσιμες μόνο σε αυτήν τη συσκευή και θα λήξουν στο τέλος αυτής της περιόδου λειτουργίας.